Konsultacje dla bibliotek, muzeów, instytucji kultury

Pisanie wniosków do MKiDN z praktykiem

Jak skutecznie i profesjonalnie przygotować wniosek do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Zapraszamy na specjalne szkolenie z ekspertem, by krok po kroku poznać tajniki opracowywania aplikacji.

Nasze warsztaty prowadzi trenerka, której doświadczenie obejmuje:

  • przygotowanie wniosków dla wielu instytucji kultury,
  • współpracę przy tworzeniu programów MKiDN,
  • ocenę wniosków z ramienia MKiDN.
Skorzystaj z konsultacji on-line

Konsultacje on-line.

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji, w ramach których przez 90 minut omawiany będzie szczegółowo projekt, który jest przygotowywany do aplikowania o środki MKiDN.

Zapewniamy wsparcie przy tworzeniu opisów, a także konstruowaniu harmonogramów i kosztorysów. Podczas sesji będzie możliwość sprawdzenia celności wniosku pod względem jego zbieżności z celami strategicznymi programu, przeanalizowania jego elementów składowych, weryfikacji jego staranności.

Dodatkowo, po każdej z sesji ekspert max. dwukrotnie naniesie poprawki do przesłanej wersji roboczej wniosku!

Cena usługi jest ustalana indywidualnie: szkolenia@goodbooks.pl

Zalety:

  1. Indywidualny czas z ekspertem.
  2. Dwie rewizje wniosku.
  3. Możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z opisaniem projektu.
  4. Stworzenie wyróżniającej się aplikacji.
  5. Dopracowanie aplikacji na najwyższym poziomie.

Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa, Sektory kreatywne, Edukacja kulturalna, Kultura Dostępna

Coroczne programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to jedno z najważniejszych i najpopularniejszych źródeł zewnętrznego finansowania projektów kulturalnych w Polsce.

Jak napisać perfekcyjny wniosek, który zapewni realizację wymarzonego projektu?

Jak opracować budżet i harmonogram, by zagwarantować nie tylko sprawną realizację programu, ale i dodatkowe punkty przy ocenie wniosku?

O pisaniu wniosku z ekspertem

Podczas konsultacji koncentrujemy się na praktycznych zagadnieniach, które pomogą w napisaniu celnej aplikacji, dostosowanej do wymogów stawianych przez MKiDN.

Krok po kroku będziemy wydobywać walory planowanego projektu. Skupimy się na konstruowaniu dobrych opisów do poszczególnych rubryk wniosku i prezentowaniu profesjonalizmu osób zaangażowanych w projekt.

Istotnym modułem konsultacji będzie praca nad harmonogramem i kosztorysem zaplanowanych działań. Gwarantujemy dwie rewizje wniosku, które pozwolą wyeliminować jego słabe strony i podkreślić mocne.

Profesjonalne wypełnienia wniosku

Stworzenie celnych opisów

Przygotowanie kosztorysu

Agendy planowanych projektów

Nasi eksperci.

Justyna Gorgoń

Całe swoje życie zawodowe spędziła w sektorze kultury, poznając go z wielu perspektyw: administracyjnej – jako pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowej – pracując w miejskim muzeum i pozarządowej – współpracując z kilkoma organizacjami: głównie badawczymi, ale też takimi, które wspomagają działania mniejszości narodowych w Polsce.

Pisała i oceniała wnioski MKiDN, konstruowała programy dotacyjne dla Ministerstwa, brała udział w badaniach społecznych.

Marcin Kotyła

Koordynator projektów, fundraiser, edukator. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych ze środków krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w tworzeniu wniosków i rozliczaniu projektów w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Książki), Instytutu Adama Mickiewicza, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a także w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (III oś priorytetowa – Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa).

Kontakt z organizatorem.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Napisz do nas na adres: joanna@goodbooks.pl lub zadzwoń: 530 752 569.

Więcej informacji o naszej działalności i doświadczeniu znajdziesz na stronie goodbooks.pl